Cílová skupina

Cílovou skupinou programu jsou rodiče, příbuzní, přátelé a blízcí osob se zdravotním postižením.

 

Program poskytuje několik forem podpory (neregistrovaných sociálních služeb): skupina pro pečující a blízké lidí se zdravotním postižením, individuální konzultace s odborníkem, psychosociální poradenství, semináře realizované „na klíč“, dle přání a potřeb účastníků programu a příspěvek na odborný seminář.

 

Společným cílem výše uvedených aktivit je poskytnout rodinným příslušníkům i jiným pečujícím bezpečné prostředí pro sdílení a výměnu zkušeností, prostor pro péči o sebe, zajistit odbornou podporu odpovídající jejich potřebám a zprostředkovat jim informace ze sociální, zdravotní, právní a psychologické oblasti. Tyto cíle jsou založeny na myšlence „Péče o pečující“ – rodinným příslušníkům a blízkým je poskytována odborná podpora tak, aby mohli pomoci lidem se zdravotním postižením prožít aktivní a plný život.

 

Činnost programu je pro rok 2017 pozastavena.