Víme, že informovanost o dostupných službách je nízká a že zjistit je vyžaduje ze strany rodičů/ pečujících hodně času a odhodlání. Proto jsme se rozhodli zveřejnit výsledky našeho šetření dostupnosti služeb osobní asistence pro lidi se zdravotním postižením v Praze a poskytnout je jako podklad pro pečující, kteří službu osobní asistence teprve hledají a/nebo si chtějí o ni udělat lepší přehled. Věříme také, že získaná data poukáží na rozdílnosti v rozložení dostupnosti služby v jednotlivých lokalitách Prahy a u jednotlivých poskytovatelů osobní asistence, dají přehled o srozumitelnosti a dostupnosti informací, které mají pro výběr poskytovatele a poskytnutí služby rozhodující vliv.

Naše závěry:
Našim cílem je, aby zájemci získali lepší přehled o poskytovaných službách osobní asistence pro lidi s různým typem postižení na území Prahy (obvykle jsou nejdelší čekací doby u poskytovatelů, které jsou díky své publicitě velmi dobře veřejně známí, naopak o některých veřejnost vůbec neví), ulevit pečujícím/ zájemcům o službu od časově velmi náročného obvolávání všech poskytovatelů, zveřejnit pro uvedenou cílovou skupinu adekvátní informace, aby pak mohli zájemci kontaktovat vybrané poskytovatele a alespoň se zapsat do pořadníku. Také chceme zvýšit povědomí o kapacitách všech poskytovatelů služby osobní asistence na území hl. města Prahy.
Ke zlepšení dostupnosti služby osobní asistence by přispělo: uvádět informace v registru z perspektivy cílové skupiny – kontaktní údaje na osobu, která eviduje zájemce/poptávky po službě, bližší popis cílové skupiny (reálné) a podmínek pro vstup do služby (stávající informace splňují spíše formální požadavky registrujícího orgánu); vytvořit veřejně dostupnou databázi s přehledem služeb a jejich aktuálně volné kapacity, odhad čekací doby. Tento požadavek také mnohokrát zazníval na konferenci pořádané dne 23. 6. 2022 org. SPMP v ČR, z.s., která se věnovala tématu „Je spolupráce rodiny a sociálních služeb (ne)možná?“.

Přehledné informace s kontakty naleznete na následujícím odkazu

http://www.navraty.info/verejnost/aktuality/dostupnost-sluzeb-osobni-asistence-pro-mlade-lidi-dospele-na-uzemi-prahy

 

Novinky

Výlet do Útulku pro opuštěná zvířata
Dne 30.11.2022 podniknou zájemci z Dílen...
Celý článek >
Setkání v Bílé vráně
Dne 23.11. se účastníci pobytového soustředění...
Celý článek >
Projekt Transformace
S naší službou sociální rehabilitace jsme...
Celý článek >