Pravidelně nás podporují

 • Farní společenství u sv. Václava na Praze 6
 • sestry Apoštolátu sv. Františka
 • p. Harald Scheu
 • Mgr. Hana Charousová
 • MUDR. Šárka Hadravská
 • Lucie Neradová
 • Eliška Častulíková
 • MČ Praha 7
 • Nadace ČEZ
 • ČSOB pomáhá regionům
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Magistrát hl. města Prahy
 • MČ Praha 2
 • Ministerstvo zdravotnictví České republiky
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Rok 2021

 • Hlavní město Praha
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 7
 • Městská část Praha 8
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 13
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Ministerstvo kultury ČR
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Nadace Jedličkova ústavu
 • Nadace umění pro zdraví
 • Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové
 • NF Tesco
 • Nadace naše dítě
 • Nadace rozvoje občanské společnosti
 • Nadace člověk člověku
 • Nadace dětský mozek
 • MUDr. Šárka Hadravská
 • MUDr. Růžena Potočková
 • Ing. Jiří Domanský
 • paní Marta Borowiecová

 

Zvláštní poděkování patří společnosti Austromar Obchodní a dopravní spol. s r.o., která opět přišla s podporou v okamžiku, kdy jsme ji nejvíce potřebovali.

 

Poskytnutím služeb, hmotných darů a odborné pomoci

 

Mgr. Pavlu Višňovskému, LMC, s.r.o., Šťastné kavárně, Blance Karikové, Lesům hl. města Prahy, sestrám Apoštolátu sv. Františka, JARO GROUP INTERNATIONAL a CAFÉ ELEKTRIC, MyDreams innovations s.r.o., Advokátní kancelář Kinstellar Prague, Alza.cz, a.s., Art Antiques Media, LMC s.r.o. Poděkovat bychom také chtěli paní Marii Mihelyové a jejim spopracovníkům z firmy Novartis. V letošním roce se ujali role Ježíšků a našim klientům přinesli dary, které si přáli.