Skupinový program se skládá z následujících částí

 • 8:00 – 8:30 vyřizovaní omluvenek (telefonická komunikace s uživateli služby), nácvik mobility, příchody do dílny, prezence, podpora při svlékání, sdílení aktuálních témat
 • 8:30 – 8:45 asistence při přesunech, orientace v čase, příprava
  nápojů, sdílení plánů na daný den v programu
 • 8:45 – 9:30 skupinové rozhovory
 • 9:30 – 9:45 svačina (příprava, nákup potravin)
 • 9:45 – 12:15 pracovní část – rozvoj motorických, pracovních a sociálních dovedností dle Individuálních plánů, v závěru úklid
 • 12: 15 – 13:00 oběd (příprava, nákup obědů)
 • 13:00 – 13:30 hodnocení pracovního dne a vlastní práce
 • 13:30 – 14:00 kognitivní trénink, skupinové cvičení
 • 14:00 – 14:30 úklid pracovního místa a pracovních pomůcek, práce v obchůdku, nácvik mobility, odchody domu
 • pracovní část – nácvik pracovních a sociálních dovedností (převážně vytváření výrobků)
 • hodnocení dne – zhodnocení vlastní práce (pokroky, způsoby práce), komunikace i spolupráce ve skupině
 • individuální konzultace – většinou probíhají jednou měsíčně po skupinovém programu v čase od 14:30 do 15:00. Náplní je vytváření individuálního plánu, práce na cílech, které si uživatel stanovil, hodnocení jejich naplňování, rozhovory na aktuálně důležitá témata (např. zdraví, volný čas, zaměstnání, soběstačnost).
 • Sociální rehabilitace – středa 12:30 – 17:00 – ambulantní skupinová část, setkání, povídání, nácviky