Poskytujeme sociální služby

V sociálně terapeutické dílně nabízíme našim klientům dlouhodobou a pravidelnou podporu při rozvoji soběstačnosti a motorických, sociálních či pracovních dovedností. Služba umožňuje bezpečně rozvíjet jejich pracovní potenciál, začlenit se do běžného způsobu života a předchází tak jejich sociálnímu vyloučení. Hlavním cílem naší služby sociální rehabilitace je umožnit uživateli, aby se aktivně zapojil do většinové společnosti a překonal překážky, které mu jeho aktuální životní situace, zdravotní či sociální handicap přináší. Nebo alespoň zajistit, aby se jeho současná životní situace nezhoršovala a setrvala na stávající úrovni.

Víme, že problematika lidí po poškození mozku je oblastí sdružující pohledy odborníků různých profesí a specializací. Chceme přispívat k předávání zkušeností a poznatků mezi odborníky.

 

Oslovujeme odbornou i laickou veřejnost s nabídkou spolupráce. Vítáme dobrovolníky, kteří by se do naší činnosti rádi zapojili a přidali se k našemu poslání.

 

Informujeme širokou veřejnost o problémech lidí po poškození mozku. Proto pořádáme vzdělávací a osvětové akce, vydáváme informační materiály.

 

Sociálně podnikáme paralelně s naší hlavní činností se snažíme rozvíjet také sociální podnikání, které nám pomáhá financovat naše společensky prospěšné aktivity.

Již od samého počátku se snažíme o částečné samofinancování a to následujícími cestami:

  • Prodejem výrobků /, které vznikají v rámci naší sociálně terapeutické dílny
  • Prodejem výrobků, které v náš prospěch vyrobili jiní tvůrci, designéři, umělci, řemeslníci
  • Prodejem výrobků léty a kvalitou ověřenými (kategorie „art & antique“)
  • Prodejem služeb, odborných konzultací

 

Vždy bylo naším zájmem poskytovat takové služby a realizovat takové projekty, které odpovídají aktuálním potřebám naší cílové skupiny lidí / se zdravotním postižením. Proto jsou naši klienti vždy zapojováni do plánování aktivit a bližší podoby poskytovaných služeb. Jsme malá organizace, přesto vždy zaměstnáváme alespoň jednoho člověka se zdravotním postižením.

 

Vždy bylo naším zájmem poskytovat takové služby a realizovat takové projekty, které odpovídají aktuálním potřebám naší cílové skupiny lidí po se zdravotním postižením. Proto jsou naši klienti vždy zapojováni do plánování aktivit a bližší podoby poskytovaných služeb.

 

Jsme malá organizace o 4 zaměstnancích, přesto vždy zaměstnáváme alespoň jednoho člověka se zdravotním postižením.