Rok 2022

Do naší činnosti a služeb se v roce 2022 zapojilo celkem 10 stážistů a 10 dobrovolníků. Desítky dalších se účastnily veřejných sbírek a uměleckých akcí, sdílely výzvy k podpoře a pomáhaly realizovat akce. Děkujeme všem dobrovolníkům, jejichž pomoci si velice vážíme: Pavel Višňovský, Evgenie Volkova, Daniel Zitka, Milli Janatková, Michaela Přikrylová, Anastazie Bonadyha, Jaroslava Ridrichová, Marek Kříž, Eliška Častulíková, Dagmar Dubnová.

 

Rok 2021

Do naší činnosti a služeb se zapojilo celkem 25 stážistů a dobrovolníků a desítky dalších se účastnily veřejných sbírek, sdílely výzvy k podpoře a pomáhaly dotáhnout akce k vítěznému konci. Jmenovitě je uvádíme v naší výroční zprávě. Všem děkujeme, jejich pomoci si velice vážíme.

 

Rok 2020

V průběhu roku 2020 u nás vykonávaly praxi čtyři šikovné praktikantky z Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok. Naši činnost opět podpořilo i několik dobrovolníků. Za všechny jmenujeme rodinu Markových, pana Antonína Křečka, Jana Srovnala a Pavla Višňovského.

 

Rok 2019

Podpořilo nás celkem 26 dobrovolníků a praktikantů – 3 stálí dobrovolníci, 5 praktikantů a 18 firemních dobrovolníků z Cofidisu, ČEZu, České podnikatelské pojišťovny, ČSOB, Novartisu, Reckitt Benckiser, Commerzbank a Sanofi Aventis. Společně s dobrovolníky jsme mohli vyrazit mimo prostory organizace, ať už na výstavu, nebo si jen tak zahrát petanque v parku, pomáhali nám s výrobou polotovarů výrobků, úklidem či výmalbou kuchyňky. Nadále jsme spolupracovali s vyššími a vysokými školami, které připravují budoucí odborníky pomáhajících profesí, zejména s VOŠ Jabok. Na odbornou stáž přišli do naší organizace zaměstnanci Sociálně terapeutické dílny Terezín Diakonie ČCE. Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat panu Pavlu Višňovskému, který naší organizaci věnuje čas vysoko převyšující povinnosti své odborné školní praxe.

 

Rok 2018

 

Rok 2017

Také v roce 2017 jsme uvítali dobrovolníky, kteří nám nezištně věnovali svůj čas, energii a spoustu nápadů a pomáhali v rámci aktivit sociálně terapeutické dílny. Oživili jsme spolupráci s organizací Byznys pro společnost a na portálu zapojimse.cz zveřejňujeme akce, na které se mohou hlásit zájemci z řad firemních doborovolníků.

Vypomohli nám tak dobrovolníci z Kooperativy, Allianz Pojišťovny, Pivovaru Velké Popovice, ČSOB a ČSOB Leasing, Novartisu, České spořitelny, Plzeňského Prazdroje, České televize, Cofidisu a ČEZu.

Jmenovitě děkujeme Janě Pešlové Lindnerové, Veronice Cikové, Veronice Palaté, Janě Jirákové, Adéle Černíkové, Janě Cvancingerové, Pavlu Křivánkovi, Janu Schöblovi, Evě Foksové, Prokopu Čechovi, Romanu Čiberovi a Romanu Šmídovi za to, že s námi zůstávají.

 

Rok 2016

Za spolupráci v roce 2016 děkujeme těmto dobrovolníkům:
MgA. Martinu Pokornému, Mgr. Jitce Sochorové, MgA. Radku Dětinskému, MgA. Evě Vinopalové, MgA. Nikolu Čulíkovi, MgA. Janě Šárové, MgA. Patriku Pelikánovi, MgA. Martinu Sochorovi, Ph.D., Mgr. Janu Raschovi, Daně Bařinové, Mgr. Ivaně Směšné, Mgr. Květě Světinské, Václavu Fenclovi.

Zvláštní poděkování patří také Michaele Šimák Stabrynové a jejím kolegům/kolegyním z advokátní kanceláře Kinstellar, s.r.o. za to, že pomáhají svou odbornou erudicí nejen nám, ale také našim klientům v nouzi.

Rok 2013

Také v roce 2013 jsme velmi rádi pokračovali ve spolupráci s dobrovolníky, kteří si k nám našli cestu a nezištně nám věnovali svůj čas a energii. Již tradičně nejčastěji pomáhali v rámci aktivit sociálně terapeutické dílny. V dílně se dobrovolníci obvykle zapojovali do přípravy nebo dokončování výrobků (do aktivit, které jsou pro naše klienty obtížnější nebo je samostatně nezvládají vůbec), podporovali klienty v jejich práci a společně se tak podíleli na zadaných úkolech. Někteří z dobrovolníků se zapojili do přípravy výrobků a zároveň byli přítomni při prodeji na trzích a jarmarcích. Další z nich s námi opakovaně spolupracovali na přípravě a realizaci multidisciplinární konference, jiní spolupracovali v rámci programu Letní tvůrčí dílny.

Dobrovolníci se o nás obvykle dozvídají při prezentaci naší organizace během různých akcí pro odbornou i širší veřejnost, např. na NGO Marketu, který každoročně organizuje nadace Fórum 2000, prostřednictvím inzerátů přes portál www.zapojimse.cz. Také díky dlouhodobé a osvědčené spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou Jabok. Také v tomto roce jsme úspěšně spolupracovali s několika firmami v rámci firemního dobrovolnictví.

V naší práci pomáhalo 16 dobrovolníků z řad zaměstnanců firem (např. ČSOB, Kooperativa, Česká spořitelna, Česká podnikatelská pojišťovna, Allianz pojišťovna) a 4 dobrovolníci, kteří se zavázali k dlouhodobé spolupráci.

Rok 2012

V naší práci nám pomáhalo 28 dobrovolníků z řad zaměstnanců firem (např. ČSOB, Kooperativa, Česká spořitelna, Česká podnikatelská pojišťovna, T-Mobile, Allianz pojišťovna, Henkel ČR) a 7 dobrovolníků, kteří se zavázali k dlouhodobé spolupráci. Studenti na praxi k nám docházeli např. z Pražské vysoké školy psychosociálních studií, Západočeské univerzity v Plzni, Evangelické akademie – Vyšší odborné školy sociální práce, Vyšší odborné školy sociálně právní Jasmínová, Vyšší odborné školy pedagogické a sociální Evropská, Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok, Husitské teologické fakulty, Univerzity Hradec Králové (obor Sociální a charitativní práce).

Rok 2011

Barbora Sádlová, Ivana Žegklitzová, Ondřej Hejna, Michaela Čápová, Jitka Neitzelová, Alena Barochová, Ivana Procházková, Miroslava Kučerová, Iveta Svobodová, Hana Lhotková, Zdeňka Pečinková, Nina Štěrbová, Bibiana Takáčová, Kristýna Kechrtová, Lenka Jelínková, Jana Novotná, Eliška Máchová, Simona Petrejová, Olga Novotná, Jaroslava Machutková, Hana Hanzlíčková, Dagmar Sládková, Ivona Kolková, Miroslava Dunlopová, Ernesto E. Perez, Simona Petrejová, Nina Štěrbová, Pavel Krpec, Anna Máchová, Marina Dimoska, Helena Klicperová, Dan Kopecký, Petra Houšková, Lenka Červinková, Markéta Krpcová, Pavla Kafková, Michaela Fifková

Rok 2010

Dáša Kubová, Jana Kotrabová, Radka Domalípová, Dominika Budilová, Jiřina Bašusová, Eva Vinka, dobrovolníci z firmy Česká spořitelna, dobrovolníci z firmy Citibank, dobrovolník z firmy T-mobile, dobrovolnice z frimy ČEZ