Kontinuální vzdělávání

  • účast na každoroční multidisciplinární konferenci
  • cyklus vzdělávacích seminářů

Reflexivní praxe

  • účast na supervizích
  • nabídka stáží odborných pracovníků
  • průběžné setkávání s odborníky z dalších organizací z oblasti zdravotní i sociální péče

Pro rozvíjení odborné spolupráce, sdílení dobré praxe a inspirace do další práce nás prosím neváhejte kontaktovat. Spolupráci s dalšími organizacemi, zdravotnickými zařízeními, odbornými školami a institucemi uvítáme. Rádi se budeme podílet na realizaci inovativních projektů.

Kontaktní osoby

Bc. Jitka Častulíková – castulik@dilnytvorivosti.cz, mob. 608 372 796