V rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu jehož jsme s naší službou sociální rehabilitace partnery, se podílíme na přechodu lidí s postižením, seniorů a ostatních klientů ze zařízení s nedostatečnými standardy pro poskytování sociálních služeb do prostředí, které jim umožní žít co nejběžnějším a nejpřirozenějším způsobem života.

V loňském roce (2022) se nám podařilo poskytnout jak ambulantní, tak terénní podporu 12 stálým klientům v širokém spektru aktivit, z nich nejčastější byly:

  • nácviky dovedností vedoucí ke zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností k sociálnímu začleňování (obsluha běžných spotřebičů, péče o domácnost, péče o děti a další členy domácnosti, dovednosti potřebné k úředním úkonům)
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovázení dospělých, nácviky běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a prací s informacemi)
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, psychických a sociálních schopností)
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (podávání informací o možnosti získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, informační servis)
  • nácvik cestování a využívání dopravních prostředků, nácvik samostatného pohybu
  • nácvik péče o vlastní domácnost
  • podpora při využívání služeb ve svém nejbližším okolí, bydlišti

Klíčovým cílem projektu je Rozšíření kapacit a zvýšení flexibility terénních a ambulantních služeb v krajské síti sociálních služeb tak, aby služby zajišťovaly odpovídající podporu pro uživatele hlásící se do a odcházející z pobytových služeb mimo HMP, a spolu s tím podpořit procesy systémové integrace a spolupráce mezi registrovanými sociálními službami, obecní sociální práci, zdravotními službami a službami úřadů, mimo jiné pomocí zavádění case managementu.

Celý projekt Transformace tak cílí nejen na lidi, kteří potřebují intenzivní podporu, ale zároveň i na poskytovatele a zadavatele sociálních služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice a na osoby sociálně vyloučené, či sociálním vyloučením ohrožené.

Více informací k projektu lze nalézt na tomto odkazu.

č. projektu a dotační smlouvy

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 – DOT/82/04/002209/2022

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 – DOT/82/04/002286/2023

Dalšími našimi partnery v procesu zavádění sociální rehabilitace jsou Nadace člověk člověku, ČSOB.

 

 

Novinky

Hledáme posilu na pozici Terénní pracovník/ice sociální rehabilitace
Do našeho týmu hledáme posilu na...
Celý článek >
„Naruby, a přitom životu na dosah“ – výstava a vernisáž Dílen tvořivosti
S laskavou podporou Fortna Vás zveme...
Celý článek >
Rok 2023 v číslech
V průběhu r. 2023 jsme měli...
Celý článek >