3. května jsme oslavili krásné výročí 19 let od založení organizace. Už 19 let pomáháme lidem s různým zdravotním znevýhodněním pracovat a žít kvalitní život. Děláme to s nadšením a odborností. Připravujeme další formy podpory, které v Praze chybí. Seznamte se s naší aktuálně zaváděnou službou sociální rehabilitace.

Posláním sociální rehabilitace Dílen tvořivosti je umožnit rodinám, dětem či jednotlivcům se sociálním či zdravotním znevýhodněným, aktivně se zapojit do společnosti.

Cílová skupina
1. Rodiny s jedním či více členy se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, procházející obtížnou životní situací, ohrožené nepříznivou sociální či hmotnou deprivací
2. Mládež ve věku od 16 – 18 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním
3. Dospělí ve věku od 19 – 64 let se zdravotním postižením či chronickým onemocněním

Služba je poskytována osobám/lidem, kteří
chtějí řešit svou aktuální nepříznivou nebo krizovou životní situaci,
chtějí aktivně přistupovat k hledání vnitřních i vnějších zdrojů pomoci,
chtějí žít aktivně, mít koníčky,
chtějí pracovat, mít vlastní domácnost a pracovat na rozvoji samostatnosti (své osobní nebo celé rodiny),
chtějí pracovat na prohlubování specifických schopností a dovedností umožňující naplňovat očekávané funkce člena rodiny nebo rodiny jako celku.

Služba není určena
• osobám, které nemají o poskytovanou službu zájem (zájem o poskytování služby má např. pečující osoba)
• osobám, které dosáhly starobního důchodu
• osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením
• osobám dekompenzovaným s duševním onemocněním
• osobám s těžkým smyslovým postižením
• osobám agresivním (fyzické napadání, vulgární verbální útoky)
• osobám s nízkofunkčním autismem
• osobám s nezaléčeným závažným infekčním onemocněním
Ambulantní forma služby není (s ohledem na vnitřní uspořádání prostor) poskytována osobám na invalidním vozíku.

Časové vymezení služby
terénní forma:
Pondělí, úterý, čtvrtek 8:00 – 16:00 (dle předchozí individuální domluvy)
Pátek 8:00 – 15:00 (dle předchozí individuální domluvy)
ambulantní forma
středa: 12:30 – 17:00 poskytování základního sociálního poradenství, jednání se zájemci, rodinnými příslušníky, konzultace/nácviky činností

Konzultace – probíhají dle předchozí domluvy s daným pracovníkem obvykle 1x měsíčně, nácviky činností dle potřeby (zakázky uživatele) v rozsahu 1 – 4x měsíčně, v rozsahu provozní doby služby od pondělí do pátku, k rozvržení konzultací dochází na základě předchozí dohody v rámci individuálního plánování služby.

Kontaktní osoby:

Bc. Jitka Častulíková – ředitelka, castulik@dilnytvorivosti.cz, tel. 222 511 488

Kateřina Ježková, Dis. – sociální pracovnice, dilny_tvorivosti@seznam.cz, mob. 777 082 172

Mgr. Barbora Kasincová – sociální pracovnice, metodička, metodik@dilnytvorivosti.cz

Novinky

Hledáme posilu na pozici Terénní pracovník/ice sociální rehabilitace
Do našeho týmu hledáme posilu na...
Celý článek >
„Naruby, a přitom životu na dosah“ – výstava a vernisáž Dílen tvořivosti
S laskavou podporou Fortna Vás zveme...
Celý článek >
Rok 2023 v číslech
V průběhu r. 2023 jsme měli...
Celý článek >