Od 1. 7. 2022 opět rozšiřujeme naše služby o službu sociální rehabilitace.

Cílovou skupinou služby jsou: osoby se zdravotním postižením z Prahy a okolí ve věku 16 až 64 let.

Poslání služby: umožnit rodinám, dětem či jednotlivcům se sociálním či zdravotním znevýhodněným, aktivně se zapojit do společnosti. Nabízí kombinaci podpory case manažera – koordinátora a průvodce péčí, který mapuje aktuální potřeby ve všech oblastech života, na nich staví námi poskytovanou podporu – a terénního pracovníka, který poskytuje podporu v podobě nácviku konkrétních činností, primárně v terénu, místě bydliště či ve městě.
Forma služby: terénní, ambulantní

Bližší vymezení cílové skupiny: služba je určena dospělým lidem, kteří mají mentální, tělesné či kombinované postižení (např. mentální a tělesné, mentální a smyslové, přidružený autismus), lidem, kteří se potýkají s následky poranění nebo poškození mozku a lidem s chronickým onemocněním, zejména pokud je v kombinaci s další diagnózou nebo postižením, rodiny s jedním či více členy se zdravotním znevýhodněním, procházející obtížnou životní situací, ohrožené nepříznivou sociální či hmotnou deprivací.

Více informací naleznete mj. v registru poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=3e487e5bab43bd87fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1660893772674_2

Služba byla zařazena do doplňkové sítě. S touto službou jsme se také zapojili do evropského projektu „Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze“
Registrační číslo projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662

Více informací o projektu na https://socialni.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekt_transformace/index.html

 

Novinky

Hledáme posilu na pozici Terénní pracovník/ice sociální rehabilitace
Do našeho týmu hledáme posilu na...
Celý článek >
„Naruby, a přitom životu na dosah“ – výstava a vernisáž Dílen tvořivosti
S laskavou podporou Fortna Vás zveme...
Celý článek >
Rok 2023 v číslech
V průběhu r. 2023 jsme měli...
Celý článek >