Poskytnutí služeb či hmotných darů

Vždy nám něco chybí a Vám možná přebývá. Radost nám i našim klientům udělají užitečné věci, byť jen drobnosti (např. diáře; kancelářské potřeby a vybavení; vybavení do dílny; materiál, z kterého mohou klienti vyrábět).

Velkým přínosem a finanční úsporou je pro nás také pomoc v podobě poskytnuté služby (tisk informačních materiálů; odborné konzultace v oblastech marketingu, public relations, finanční řízení; drobné natěračské práce; opravy výpočetní a kancelářské techniky), Vaší dobrovolné práce či práce Vašich kolegů, kolegyň a zaměstnanců (nápady a ukázky Vaší tvůrčí práce, která by byla pro nás a zejména pro naše klienty inspirací; pomoc při výrobě výrobků…).

Finanční příspěvek

Zasláním finančního daru na náš bankovní účet č. 29 00 231 647/2010 společně s doplněnou darovací smlouvou na e-mail:dilny_tvorivosti@seznam.cz nebo 2 paré doplněné (a za Vaši stranu příp. již podepsané) smlouvy poštou na adresu Dílny tvořivosti, Podskalská 1252/ 24, 128 00 Praha 2.

Dar lze odečíst ze základu daně

Nezapomeňte, že hodnotu finančního daru lze odečíst ze základu daně, přičemž fyzické i právnické osoby mohou uplatnit výši daru rozdílně:

U fyzických osob lze odečíst finanční dary, které ve svém součtu přesáhnou 2% daňového základu, minimálně to musí být částka 1 000,00 Kč, maximální částka součtu finančních darů, kterou lze odečíst od daňového základu je ve výši do 10% daňového základu.

U právnických osob lze odečíst finanční dary, které ve svém součtu přesáhnou 2 000,00 Kč, maximální částka součtu finančních darů, kterou lze odečíst od daňového základu je ve výši do 5% sníženého daňového základu.