Co naše terapeutická dílna nabízí?

Dlouhodobou a pravidelnou podporu lidem se zdravotním znevýhodněním při rozvoji nebo obnovení soběstačnosti, motorických, sociálních a pracovních dovedností. Služba Vám umožní bezpečně rozvíjet svůj pracovní potenciál a pomůže Vám začlenit se do běžného způsobu života a předejít tak sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina - komu je podpora v rámci dílny určena?

 • dospělým lidem se zdravotním znevýhodněním (ve věku od 18 do 64 let), kteří bydlí v Praze a nejbližším okolí
 • lidem, kteří mají mentální, tělesné či kombinované postižení (např. mentálním a tělesným, mentálním a smyslovým, přidruženým autismem)
 • lidem, kteří se potýkají s následky poranění nebo poškození mozku
 • lidem s chronickým duševním onemocněním, zejména pokud je v kombinaci s další diagnózou nebo postižením.

Jedná se zejména o osoby, které:

 • mají sníženou soběstačnost a jsou závislé na pomoci druhých, nejčastěji na stárnoucích rodičích nebo sociálních službách
 • nemohou najít pracovní uplatnění na chráněném ani otevřeném trhu práce
  s ohledem na kombinaci diagnóz a postižení obtížně získávají podporu a místo v jiné sociální službě
  mají problémy se sebeobsluhou (úklid po sobě, umývání nádobí, úklid domácnosti, praní prádla, příprava pokrmů)
 • nemají jasný náhled na vlastní dovednosti a možnosti
 • mají sníženou schopnost samostatně plánovat a organizovat svou činnost a čas i problém s orientací v čase a prostoru
 • mají špatné vyjadřovací a artikulační schopnosti (a neschopnost srozumitelně komunikovat), problémy s komunikací s lidmi kolem sebe
 • mají problémy s jemnou motorikou
 • mají problémy v kognitivních funkcích (paměť, pozornost, myšlení, řeč)
 • jsou příliš důvěřiví, často podlehnou nátlaku
 • kterým služba pomůže se socializací a smysluplným naplněním času,
 • zlepšit se v sebeobsluze a soběstačnosti (zejména v osobní hygieně, úklidu domácnosti a přípravě pokrmů)
 • získávat znalosti a dovednosti potřebné pro běžný život (nákupy, hospodaření s financemi, telefonování, cestování)
 • zlepšit jemnou a hrubou motoriku (pohyblivost rukou, přesuny v interiéru, pohyb v prostoru)
  rozvíjet schopnost komunikovat s lidmi kolem sebe, zvládat pravidla společenského chování
  získat informace a kontakty na další sociální služby (např. osobní asistence, chráněné bydlení, podporované zaměstnávání)
 • rozvíjet samostatné rozhodování a přijímat odpovědnost za svá rozhodnutí
 • lépe se začlenit do běžné společnosti, zprostředkovat vám kontaktu s běžným společenským prostředím
 • poznávat vlastní schopnosti a dovednosti, posílit tak svoji sebejistotu
 • udržet a rozvíjet pracovní dovednosti a návyky, schopnosti důležité pro uplatnění v zaměstnání (vytrvalost a organizace práce, spolupráce, dodržování pravidel na pracovišti, samostatnost a soustředění, kvalita práce apod.)
 • zvýšit vaši šanci na získání pracovního uplatnění na chráněném či otevřeném trhu práce Vaše osobní cíle se poté budou odrážet v náplni denního programu dílny a úkolech, na kterých budete pracovat.

Kdy můžete do dílny docházet?

Skupinový program dílny probíhá ve dnech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8,30 do 14,00 hod. Čas od 14,00 do 16,00 hod. je vymezen individuálním konzultacím příp. schůzkám se zájemci o službu. Ve středu je provozní doba prodloužena do 17:00, čas od 8:00 do 11:30 vyčleněn pro administrativní úkony. V čase od 11:30 do 17:00 jsme k dispozici pro jednání se zájemci o službu, rodinnými příslušníky a blízkými klientů, konzultace s dalšími poskytovateli služeb a poskytování základního sociálního poradentsví. V pátek je zkrácena do 15,00.

Jak probíhá vstup do služby?

Nejdříve vám službu osobně představíme přímo v sídle naší organizace. Následně se budeme na přijímací pohovoru zajímat o to, jaké jsou Vaše očekávání a potřeby a seznámíme vás s pravidly spolupráce. Schůzky se mohou účastnit také rodinní příslušníci nebo zástupci jiných organizací. Se zájemcem vyplňujeme vstupní dotazník pro zájemce o služby. Program v dílně si můžete vyzkoušet při třech zkušebních návštěvách. Na tuto dobu s vámi uzavřeme smlouvu o zkušební účasti.

Jak bude probíhat naše spolupráce?

Poté, co se pracovník se zájemcem dohodnou na tom, že je pro něj služba vyhovující, seznámí zájemce s jeho právy, jejich porušováním, pravidly služby a stížnostmi. Dále je třeba, aby zájemce absolvoval zkušební účast v dílně. Pracovnice ho informuje o délce a rozsahu zkušební účasti a naplánuje se se zájemcem konkrétní dny. Po podání všech potřebných informací, se vytvoří smlouva o zkušební účasti. Když se po zkušebních návštěvách dohodneme na spolupráci (vy se rozhodnete službu využívat a zároveň je služba vnímána jako pro vás vhodná i pracovníků Dílen tvořivosti), podepíšeme s vámi smlouvu o poskytování sociálních služeb. Smlouva se uzavírá na jeden rok a může se znovu prodlužovat.

Službu poskytujeme zdarma 1 až 3 dny v týdnu, podle vašich potřeb a volné kapacity. S konzultantkou si sestavíte svůj plán s cíli, kterých chcete v programu dosáhnout. Vašim cílů a potřebám bude odpovídat náplň denního programu v dílně.

Jak nás můžete kontaktovat?

Zavolejte na tel. 774 372 796 nebo 222 511 488 nebo napište e-mail na dilny_tvorivosti@seznam.cz. Sídlíme na adrese Podskalská 1252/24, 128 00 Praha 2 (nedaleko Palackého náměstí). Prostory dílny jsou bezbariérové, pouze při vstupu jsou 2 schody, které lze překonat pomocí nájezdu.

Více informací najdete také na facebooku Dílny tvořivosti

 

 

Základní sociální poradenství

Jako každá organizace, která poskytuje sociální služby, plní i Dílny tvořivosti zákonem danou povinnost, poskytovat základní sociální poradenství. V rámci poradenství nás můžete kdykoli kontaktovat, podělit se s námi o Vaši situaci a my Vám v domluveném termínu zajistíme potřebné kontakty a informace, abyste mohli svoji situaci řešit.