O projektu

Naše organizace se již od roku 2005 věnuje poskytování odborné psychosociální péče osobám po poškození a poranění mozku. Z naší dosavadní praxe vyplývá, že tito lidé bývají po návratu z odborného zdravotnického a rehabilitačního zařízení odkázáni na podporu svého nejbližšího okolí. Informace o možné další podpoře a odborné péči se k nim ne vždy dostávají a často se zbytečnou časovou prodlevou, přičemž právě včasné nastartování následné péče má často zásadní vliv na možnosti návratu do běžného života.

 

Od března roku 2010 jsme pracovali na projektu, který je zaměřen na mapování nabídky služeb a odborné péče věnované lidem po poškození a poranění mozku. Do realizace projektu se aktivně zapojilo velké množství odborníků také z oblasti zdravotní péče – psychologů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, zdravotních sester, sociálních pracovnic i lékařů.

 

Výstupem tohoto projektu je Manuál ucelené péče o lidi po poškození mozku na území hlavního města Prahy.

Co je Manuál a k čemu slouží

Manuál je souborem kontaktů a informací, které jsou přizpůsobeny potřebám osob po poškození a poranění mozku, vč. jejich zanesení do map deseti pražských oblastí. Manuál umožní efektivně nasměrovat pacienty či klienty na cestu ucelené rehabilitace a díky ověřeným kontaktům jim tak usnadní přístup k odborné následné péči.

 

Osoby po poškození, poranění mozku, jejich blízcí či jiné jim pomáhající osoby se mohou také přímo obrátit na Dílny tvořivosti, kde se jich ujme terénní pracovník/case manažer (případový pracovník), který koordinaci následné péče a jejich další podporu převezme.

Jak manuál získat

Pokud máte o Manuál zájem, nebo znáte někoho, komu by Manuál mohl být prospěšný, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy dilny_tvorivosti@seznam.cz nebo info@navraty.info. Rádi Vám jej poskytneme či zašleme v elektronické podobě.

 

Manuál, který byl vydán v listopadu roku 2010, lze také stáhnout v elektronické verzi zde.

 

Manuál podpořila firma Siemens, Nadace Zlatá Praha a Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Aktuální - Manuál on-line

Cílem Dílen tvořivosti je udržovat kontakty a informace v manuálu aktuální, a proto vznikla databáze kontaktů, která je přístupná na manual.navraty.info. Jedná se o databázi ucelené péče pro osoby po poškození, poranění mozku na území Prahy. Tato Databáze vychází a navazuje na manuál v tištěné podobě.

 

Databáze nabízí průběžný přehled o aktuální nabídce jednotlivých složek ucelené rehabilitace (lékařská, pedagogická, sociální a pracovní rehabilitace). Lze zde snadno a rychle nalézt podle zadané lokality nejbližšího poskytovatele požadované služby nebo odborné péče. Do databáze se dostanete po kliknutí zde.