Seminář Plánování zaměřené na člověka...aneb nebojte se snít!

Pro rodinné příslušníky lidí s postižením, odborníky ze sociálních služeb a zájemce z širší veřejnosti jsme dne 13.4.2016 v prostorách kavárny AdAstra uspořádali seminář na na téma Plánování zaměřené na člověka. Metodu plánování s handicapovaným člověkem představila konzultantka tranzitního programu Asistence, o.p.s. Bc. Lenka Fílová.

Seminář měl velký úspěch, děkujeme všem zúčastněným, přednášející a kavárně AdAstra za příjemné zázemí.

Leták s bližšími informacemi zde

Balintovská skupina

V předchozích letech jsme otevírali Balintovskou skupinu umožňující svým členům vzájemně se podporovat, sdílet své zkušenosti a přispívat si praktickými náměty k řešení problémů a náročných situací, které jejich práci provázejí. tento typ skupin je určen pracovníkům v pomáhajících profesích, kteří poskytují sociální a zdravotní služby spoluobčanům se zdravotním postižením. Skupinu tvořily např. osobní asistentky, pracovní konzultantky, ergoterapeutky, tedy pracovníci, kteří přímo pracují s uživateli sociálních i jiných služeb. Skupina se scházela přibližně po 6 týdnech. Pro vytvoření bezpečného prostředí je podmínkou účasti zachovávání mlčenlivosti o informacích ze supervize (zvláště o informacích týkajících se uživatelů služeb a účastníků supervize). Dále je nutná pravidelná účast, osobní motivace, aktivní spolupráce s ostatními členy skupiny a ochota poskytnout jim své nápady a náměty. K přijetí nového člena je třeba souhlas všech stávajících členů. Maximální kapacita skupiny je 8 lidí.

Seminář Možnosti omezení svéprávnosti

Pro rodiče a pečující o lidi se zdravotním postižením jsme uspořádali 10. 10. 2013 odborný seminář na téma, které si zvolili sami pečující z naší podpůrné skupiny. Seminář byl otevřen všem pečujícím zdarma. Na téma Možnosti omezení svéprávnosti a novinky ze sociální oblasti pro pečující přednášela Magda Suchopárová z Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb Praha 13.

Leták s bližšími informacemi naleznete zde.

Seminář Sociální reforma - co nového přinesla

Dne 21.3.2012 proběhl seminář pro rodinné příslušníky a blízké lidí se zdravotním postižení na téma „Sociální reforma – co nového přinesla„. Na semináři vystoupil JUDr. Jan Hutař, člen Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, s příspěvkem o legislativních změnách dotýkajících se OZP. Jeho prezentace je ke stažení zde. Za Dílny tvořivosti vystoupila Mgr. Jana Pečinková, která představila projekt Online manuál ucelené péče na území Prahy pro lidi po poškození mozku. Její prezentace je

Výtvarný workshop s malířem Tomášem Císařovským

12. 6. 2008 proběhl v Dílnách tvořivosti výtvarný workshop s malířem Tomášem Císařovským. Podrobnosti si přečtete v tiskové zprávě zde. Workshop proběhl v rámci oslav 5. výročí od založení organizace.

12. 6. 2008 V aktuálním čísle Zdravotnických novin 23/2008 je uveřejněn zajímavý článek „Kvalita života po kraniocerebrálním poranění či poškození mozku“. Autorkou je naše terapeutka v programu Návraty PhDr. Martina Hasalíková. Doporučujeme přečíst! ZDE

V rámci neurologické konference 14.5.2008 ve FN Na Bulovce proběhne prezentace programu Návraty.

Přednášky pro rodiny a blízké osob po poranění mozku

Od 8.4. do 17.6. 2008 Dt pořádají ve spolupráci se sdružením Cerebrum2007 přednášky pro rodiny a blízké osob po poranění mozku.

Konference 2009

4. 11. 2009 odborná konference „Výzvy života po poranění mozku

Konference 2008

V říjnu 2008 jsme v budově Starého purkrabství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad připravili odbornou interdisciplinární konferenci s názvem Kvalita života lidí po poranění mozku. Konference je určená lidem z oboru neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie a všem, kteří pracují s cílovou skupinou. Konference byla zařazena do kreditního systému České asociace ergoterapeutů, Unie fyzioterapeutů ČR a Asociace klinických psychologů ČR. Program konference naleznete zde.