Konference 2015

Ve středu 9.12.2015 jsme pořádali v Americkém centru na Praze 1, v pořadí již desátou odbornou konferenci, věnující se problematice lidí po poranění mozku. Letošní ročník konference byl věnován často opomíjenému tématu situace nejbližšího okolí lidí se zdravotním postižením.

„Právě rodiče našich klientů nás k tomuto tématu inspirovali. S agresivním chováním v mezilidských vztazích se bohužel setkáváme velmi často, avšak medializovat tuto problematiku je obtížné. Klasické psychologické teorie nám pomáhají tento typ chování docela jednoduše odvodit, ale jak se s ním vypořádat v běžném životě už tak jednoduché být nemusí. Přednášející a jejich příspěvky byli zvoleni tak, aby bylo toto široké téma, co nevíce poodkryto a pro každého účastníka byl čas strávený na konferenci, co nejužitečnějším.“, říká Anna Plachá, vedoucí projektu, který se pečujícím a blízkým lidem se zdravotním postižením věnuje.

Se svými příspěvky na konferenci vystoupili: Mgr. Ivana Janišová (klinická psycholožka), doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. (klinický psycholog), doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D (psychiatr) a Mgr. Roman Pešek (KBT terapeut). Ačkoli je toto téma převážně psychologického rázu, příspěvky našich přednášejících přesahovali i do dalších oborů, jelikož se ve svých profesích věnují i dalším tématům (politika, sociální práce, …). Během konference byla také představena činnost Dílen tvořivosti a speciálně Program podpory rodin, v rámci kterého byla tato konference pořádána.

Na konferenci se sešli zájemci z oboru psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie, logopedie, neurologie a další, kterým je tato problematika blízká. Byla koncipována tak, aby zde bylo místo pro předávání informací mezi účastníky a stejně tak je zde prostor pro diskuzi. Cílem bylo zviditelnění problematiky agresivity u různých cílových skupin, sdílení mezioborových znalostí a zkušeností v oblasti práce s lidmi s postižením a prohlubování spolupráce mezi jednotlivými obory. Odborným garantem akce se stala Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, Csc.

Prohlédněte si také celý program a fotografie z konference.

Partneři konference: Ovocný Světozor (Hájek a Boušová, spol. s.r.o.)a Trojanka catering, s.r.o.. Akce byla realizována v rámci Programu podpory rodinných příslušníků a blízkých lidí se zdravotním postižením, který v roce 2015 podpořily: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Magistrát hl. města Prahy, Nadace ČEZ, Rohde &Schwarz – Praha, s.r.o. a Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář.

Konference byla zařazena do kreditního systému vzdělávání Asociace klinických logopedů ČR (4 kredity), Asociace klinických psychologů (4 kredity), České asociace ergoterapeutů (4 kreditní
body) a má zažádáno o akreditaci u České asociace sester a Unie fyzioterapeutů.

Konference 2014

Ve středu 19. 11. 2014 se opět konala Americkém centru na Praze 1 v pořadí již devátá odborná
konference, věnující se problematice lidí po poranění mozku.

Tento ročník konference byl věnován citlivému tématu intimního života osob po poranění mozku či osob se zdravotním postižením obecně a nesl název „Sexualita osob po poškození mozku“.

Sexuální život, navazování vztahů a rodičovství jsou přirozenou součástí každé lidské bytosti. Po poškození mozku může dojít k sexuálním dysfunkcím, ale sexuální touhy u lidí s handicapem přirozeně přetrvávají. Jejich neuspokojení může vést k poměrně závažným problémům a negativně působit na mezilidské vztahy – v rodině, mezi přáteli, s pečujícím personálem. Důležitou roli hraje otevřená komunikace mezi všemi zúčastněnými, tedy lidmi s handicapem, odborníky a pečujícími osobami.

Se svými příspěvky vystoupili:
PhDr. Martina Venglářová na téma: „Sexuální dysfunkce u lidí po CMP“,
MUDr. Zlata Mistorelová s příspěvkem „Než jsem dostal odvahu… 3 příběhy cesty k sexuologovi“,
Mgr. Barbora Antonová osvětlila obor „Sexuální asistence v ČR“ a
Jan Dohnálek, který si připravil přednášku „Reálný život po iktu“.

Cílem tohoto ročníku byla, kromě tradičního předávání mezioborových zkušeností a navazování spolupráce, také snaha prolomit tabu v oblasti intimních potřeb osob s postižením a nabídnout prostor pečujícím o tomto tématu otevřeně hovořit. Toto poslání bylo splněno a celá konference získala od účastníků velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Konference byla realizována za finanční podpory – MČ Praha 11, MČ Praha 13, MHMP, Rohde &
Schwarz – Praha, s.r.o. a Nadace ČEZ.

Program konference

Tisková zpráva

Konference 2013

Ve středu 27. listopadu 2013 jsme v prostorách Amerického centra v Praze uspořádali multidisciplinární konferenci s názvem „Efektivní rodinná intervence po poranění mozku“.

Pozvání na konferenci přijali tradičně odborníci z oborů logopedie, psychologie, ergoterapie, dále zdravotní sestry, učitelé a letos i rodiče pečující o člověka s poraněním mozku. Rozmanitost oborů přispěla k podnětné diskuzi a navázaní spolupráce. Sál Amerického centra byl tento rok zcela zaplněn.

Za Dílny tvořivosti konferenci zahájila paní Ing. Věra Roubalová – Kostlánová s příspěvkem „Podpůrná skupina pro pečující se zdravotním postižením v Dílnách tvořivosti“, v němž použila video s hranými scénkami přibližující obsah jednotlivých sezení a nejčastější témata.

V příspěvku „Na pomoc pečujícím s využitím informačních technologií“ lékařka MUDr. Tamara Tošnerová pracující na ambulanci pro poruchy paměti ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady mimo jiné představila užitečný internetový portál http://www.pecujici.cz/.

Po krátké přestávce Petr Sedláček, kouč, terapeut a lektor provedl v přednášce „Problematika pečujících – netradiční úhel pohledu“ velmi netradičním způsobem osobností samotného pečujícího, jaké úskalí ho čekají a jak se jim vyhnout. Přednáška vzbudila velké emoce a měla rozporuplné hodnocení, ale nejvíce zaujala.

Staniční sestra Bc. Helena Dvořáková, DiS. nás v přednášce „Rodinná intervence u lidí po poranění mozku v oblasti primární zdravotní péče“ seznámila ve velmi emotivním příspěvku s přístupem k rodinám a okolí pacientů po úrazu mozku v primární péči na Oddělení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Na závěr promluvila Mgr. Hana Čížková o technice reminiscence (Využití metody reminiscence u lidí po poranění mozku v domácí péči) a možnostech jejího využití v terapii u poškození mozku, techniku mohli všichni účastníci také vyzkoušet sami na sobě.

Přínos konference dokládají i kladné ohlasy účastníků: „Výborná příprava a zajištění ve všech ohledech.“, „Vytvoření přátelského setkání.“, „Konference velmi dobře zorganizovaná, přednášky kvalitní, zajímavé. Super, že diskuse byla vždy hned po (popřípadě během) přednášky.“, „Kladně hodnotím aktivní účast posluchačů, bylo to velmi příjemné a inspirativní.“

Konference opět poukázala na to, že jsou pro všechny odborníky důležitá obdobná témata, která se v mnoha příspěvcích prolínala: potřeby osob po poranění mozku a jejich blízkých – komunikace na všech rovinách (mezi klientem či pacientem a odborníky, mezi pacienty či klienty a jejich blízkými, mezi blízkými a odborníky, mezi odborníky navzájem).

Konference se uskutečnila i díky podpoře partnerů, mezi které patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Americké centrum v Praze, Městské části Prahy 11 a 13, DMA zdravotnické potřeby a Smetanová cukrárna. Děkujeme také schopným dobrovolníkům z České spořitelny a Vyšší odborné školy Jabok, kteří pomáhali při organizaci konference.

Konference získala akreditaci u České asociace sester, Asociace klinických logopedů, České asociace ergoterapeutů a Asociace klinických psychologů ČR.

Prohlédnětě si pozvánku a program konference.

Konference 2012

3. listopadu 2012 se v prostorách Amerického centra v Praze uskutečnil již sedmý ročník multidisciplinární konference s názvem „Vliv pozitivních rituálů při péči o osoby po poškození mozku“, určené pro odborníky z řad logopedů, psychologů, fyzioterapeutů a ergoterapeutů i sociálních pracovníků. Konference získala akreditaci od Unie fyzioterapeutů, České asociace ergoterapeutů, České asociace sester, Asociace klinických logopedů a Asociace klinických psychologů. Příspěvky související s problematikou lidí po poranění a poškození mozku přednesli zástupkyně Dílen tvořivosti Mgr. Lada Marešová („Mapování potřeb osob po poranění či poškození mozku“), psychoterapeutka a muzikoterapeutka PhDr. Marina Stejskalová, CSc. („Hudba jako pozitivní rituál“), MUDr. Helena Vašulínová a Eva Ščučková, DiS., z Odborného léčebného ústavu Paseka („Úspěchy metody basální stimulace u lidí po závažném poškození mozku“), terapeut a lektor Mgr. Miroslav Snášel („Biografie člověka a její význam při individuální práci s ním“), logoped Doc. PaedDr. Karel Neubauer, Ph.D. („Logopedická intervence u osob po traumatu CNS“), psycholožka Mgr. Alice Pulkrábková z Ústřední vojenské nemocnice („Psychické změny po poškození mozku aneb když se z nemocnice vrátí někdo jiný…“). Více o konferenci se dozvíte na stránkách www.navraty.info.

Konference 2011

Dne 30.11.2011 se uskutečnila multidisciplinární konference s názvem „Současný pohled na komplexní / koordinovanou péči„. Zde naleznete prezentace přednášejících dle programu konference.

Konference 2010

3. listopadu 2010 se uskutečnila konference „Case management – most mezi zdravotní a sociální péčí“. Program této konference „Pohled na case management ze strany Dílen tvořivosti„, prezentace přednášejících a krátké shrnutí příspěvků najdete v odkazech:

Konference 2009

4. 11. 2009 odborná konference „Výzvy života po poranění mozku

Konference 2008

V říjnu 2008 jsme v budově Starého purkrabství v areálu Národní kulturní památky Vyšehrad připravili odbornou interdisciplinární konferenci s názvem Kvalita života lidí po poranění mozku. Konference je určená lidem z oboru neurologie, neuropsychologie, psychiatrie, psychologie, fyzioterapie, ergoterapie a všem, kteří pracují s cílovou skupinou. Konference byla zařazena do kreditního systému České asociace ergoterapeutů, Unie fyzioterapeutů ČR a Asociace klinických psychologů ČR. Program konference naleznete zde.