rok 2012
měsíc název článku/akce zdroj
leden V časopise Kompas: čtvrtletník zaměstnanců PRŮMSTAV a.s. o našem sdružení vyšel článek „Do nového s novými nápady“. Přečíst si ho můžete zde.
únor Oficiální webový portál Prahy 2 www.praha2.cz zveřejnil pozvánku na námi pořádaný seminář Sociální reforma – co nového přinesla. Přečíst si ji můžete zde
únor Vydána tisková zpráva ku příležitosti spuštění databáze ucelené péče manual.navraty.info, která poskytuje množství kontaktů na odborníky a poskytovatele péče, kteří se na území hlavního města Prahy věnují cílové skupině osob po poranění či poškození mozku. Přečíst si ji můžete zde.
březen Webový portál České Asociace Ergoterapeutů: www.ergoterapie.cz zveřejnil tiskovou zprávu o námi úspěšně zrealizovaném projektu. Manuál ucelené péče na území Prahy on line. Přečíst si ho můžete zde
březen Webový portál www.helpnet.cz zveřejnil informace a pozvánku na námi pořádanou akci: seminář Sociální reforma – co nového přinesla. Přečíst si ho můžete zde
březen Zpravodaj Městské části Praha 13: STOP (Stodůlecký posel) zveřejnil v sekci Pomáhej druhým pozvánku na námi pořádaný: seminář Sociální reforma – co nového přinesla. Přečíst si ho můžete zde.
březen Noviny Prahy 2 v sekci Jednou větou zveřejnily upoutávku na námi pořádaný: seminář Sociální reforma – co nového přinesla. Přečíst si ho můžete zde.
červen Informační portál Naše Praha 2 zveřejnil článek „Letní Dílny tvořivosti zpestří nejen dětem prázdninový program“ Přečíst si ho můžete zde
červen Dílny tvořivosti iniciovaly vznik platformy poskytovatelů odborné péče o lidi po poškození mozku, jejíž cílem je společné úsilí o profesionální spolupráci a úzce navazující péči všech složek ucelené rehabilitace. Tiskovou zprávu si přečtete zde.
červenec Noviny Prahy 2 zveřejnily článek o námi připravovaném dalším ročníku Letní tvůrčí dílny Přečíst si ho můžete zde
říjen Vydána tisková zpráva Llví poezie v Dílnách tvořivosti zvoucí širokou veřejnost k návštěvě dobrého obchodu – nového prodejního prostoru, terý navrhli manželé Mochalovi. Přečíst si ji můžete zde.
říjen Vydána tisková zpráva Lidi po poškození mozku nejvíce trápí neochota zdravých lidí porozumět, co potřebují zveřejňující výstupy z provedeného mapování aktuálních potřeb lidí po poškození a poranění mozku. Přečíst si ji můžete zde.