Únor

Vydali jsme tiskovou zprávu Zaměstnáváme lidi po poranění mozku i jiným zdravotním postižením.
MČ Praha 8 zveřejnila ve svém katalogu sociálních služeb informace o skupině pro rodiče.

Březen

Prodáváme výrobky a představujeme služby na trzích pro zaměstnance Citibank Praha.
Prodáváme výrobky a představujeme služby na trzích pro zaměstnance ČSOB.
Vydali jsme tiskovou zprávu Navštivte výstavu výtvarných děl a výrobků lidí se zdravotním postižením.

Duben

Zveřejnili jsme naši výroční zprávu za rok 2012 – v neobvyklém plakátovém formátu.
Portál Helpnet uveřejnil náš článek Jak může najít práci člověk se zdravotním postižením? Aneb pár slov o výstupech projektu Na cestě do práce.

Květen

Na Dni zdraví a sociálních služeb Městské části Praha 8 jsme prezentovali naše služby a výrobky.
Prodáváme výrobky a představujeme služby na Jarmarku NNO na Náměstí Míru v Praze.
S prezentačním a prodejním stánkem se účastníme oslav 20. výročí Jaboku.

Červen

Proběhla vernisáž prodejní výstavy výtvarných děl našich klientů v Dendrit Kafé.
Česká televize o nás odvysílala reportáž v pořadu Klíč – Magazín nejen pro zdravotně postižené. Vidět ji můžete zde.
Vydali jsme tiskovou zprávu k 10. výročí založení organizace. Tisková zpráva s názvem Dílny tvořivosti slaví 10 let mapuje historii i současnost naší organizace. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Červenec

Účastníme se výstavy sociálních služeb Městské části Praha 13, kde představujeme naše aktivity a služby.
Český rozhlas Regina odvysílal v pořadu Bez bariér reportáž o Letní tvůrčí dílně a našich službách pro lidi se zdravotním postižením. Poslechnout si ji můžete zde.

Konala se Letní tvůrčí dílna, kdy i v tomto roce to byl týden plný kreativních výrobků a dobré nálady. V tomto týdnu k nám také zavítal reportérka Českého rozhlasu – Regina a natočila z tvůrčího týdne reportáž.

Září

Zúčastnili jsme se prodejní a propagační akce pořádané MČ Praha 12 – Veletrh sociálních služeb Prahy 12.

Již podruhé v tomto roce jsme se zúčastnili prodejní a propagační akce pořádané Československou obchodní bankou, a.s.

Říjen

K 1. říjnu byly oficiálně spuštěny nové webové stránky organizace. O grafiku stránek se postarali Jana Štěpánová z grafického studia RedGreenBlue a Jakub Krč ze studia Lacerta, o technické zprovoznění se postaral Michal Tesař.

Vydali jsme tiskovou zprávu „Shopping ve Llvím designu“ zvoucí širokou veřejnost k návštěvě dobrého obchodu, také v souvislosti s 10. výročím organizace – prodejního prostoru, který navrhli manželé Mochalovi.Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Pan Roman Mlejnek nafotil skvělé fotky obchůdku, aby se mohly distribuovat spolu s tiskovou zprávu do předních designových časopisů, o což se postarali manželé Mochalovi.

Uspořádali jsme den otevřených dveří (v rámci Týdne sociálních služeb), při kterém se široká veřejnost mohla seznámit s našimi projekty, aktivitami i poskytovanými službami.                          V tento den jsme také uspořádali setkání pro zástupce ÚMČ.

Prezentovali jsme organizaci na neformálním setkání paní místostarostky pro Prahu 2 paní Jechovou a zástupců NNO na Praze 2.

Listopad

Na námi pořádané již osmé odborné konferenci v Americkém centru „Efektivní rodinná intervence po poranění mozku“ (27. 11. 2013) jsme prezentovali služby a aktivity naší organizace. Tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

Již podruhé v tomto roce jsme se zúčastnili prodejní a propagační akce pořádané Citibank Europe plc.

Zúčastnili jsme se prodejní a propagační akce, která se konala přímo v prostorách nonstop květinářství Francouzská.

Zahájili jsme marketing služeb, cíleně směřovaný do institucí a organizací, k oslovení potencionální cílové skupiny organizace směrem k oddělením pražských nemocnic a dalším lékařským, rehabilitačním zařízením.

Prosinec

V Českém rozhlase – Radiožurnál o nás vysílali reportáž.

Zúčastnili jsme se předvánočního setkání s místostarostou ÚMČ Praha 13.

Již tradičně jsme rádi přijali pozvání na prodejní a propagační akci Vánoční Jarmark na náměstí Míru na Praze 2.

Rok jsme uzavřeli „umělecky“ společným setkáním spolupracovníků, donorů a klientů, vernisáží obrazů a dražbou originálních kalendářů našich klientů v příjemném prostředí Tiché kavárny.