Březen

V březnu jsme uspořádali seminář Pohled jinýma očima určený zejména pro osoby po poranění nebo poškození mozku, kde mohli sdílet zkušenost se zdravotním postižením s lidmi v podobné situaci i získat inspiraci k překonání této nelehké životní situace.

Do dílny zavítali na exkurzi studenti oboru šití oděvů Jedličkova ústavu a škol.

Výtěžek Velikonoční benefice zdvojnásobila Nadace Divoké husy. Prostředky z prodeje jarních a velikonočních dekorací i věcí z charitativního bazaru byly použity na nákup výrobního materiálu a pomůcek do dílny.

Duben

Během jarních měsíců jsme se věnovali prezentaci našich služeb potenciálním uživatelům, např. studentům speciálních škol nebo klientům pobytových sociálních služeb.

 

Květen

Naši dílnu navštívili klienti Domova pro osoby se zdravotním postižením Vlašská.

Spolupráci s dobrovolníky jsme prohloubili v rámci Give and Gain Day.

V rámci projektu Pošli to dál jsme uspořádali workshopy se studenty odborných škol a zástupci firem zaměřené na porozumění lidem po poranění nebo poškození mozku.

Zúčastnili jsem se Veletrhu sociálních a návazných služeb městské části Praha 10 před NC Eden.

 

Červen

Naše organizace se zúčastnila Veletrhu sociálních služeb městské části Praha 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad.

Proběhl další workshop z projektu Pošli to dál, tentokrát pro zástupce firemního sektoru.

Na odbornou stáž přišli zaměstnanci sociálně terapeutické dílny Hvězdáři Fokusu Praha.

Z tiskárny připutovala Výroční zpráva za rok 2017. Její elektronickou verzi naleznete na našem webu v sekci Ke stažení.

 

Srpen

Pro Dílny tvořivosti se rozzářila LED obrazovka na Nuselském mostě. Podívejte se.

Dílny tvořivosti vysílají zprávu o životě lidí po poškození a poranění mozku. Tiskovou zprávu k projektu Pošli to dál, který podpořila Nadace ČEZ a Ministerstvo zdravotnictví ČR, vydanou prostřednictvím portálu Helpnet.cz, si přečtětě zde.

Informace o Dílnách tvořivosti, o.p.s. budou zveřejněny v Katalogu sociálních služeb městských částí Praha 12, Praha 8 a Praha 10.

 

Září

Naše textilní výrobky (pytlíčky na potraviny, látková zvířátka) jsme prodávali na Farmářském tržišti na pražské Náplavce.

S výrobky a informačními materiály jsme se zúčastnili Veletrhu socálních služeb městské části Praha 8.

Dílny tvořivosti vysílají další zprávu o životě lidí po poškození a poranění mozku. V rámci projektu Pošli to dál se uskutečnilo dotazníkové šetření mapující jejich spokojenost v oblasti zaměstnání, bydlení, samostatnosti nebo komunikace. Tiskovou zprávu uveřejnil portál Helpnet a přečtete si ji zde.

 

Říjen 

Veletrh sociálních služeb městské části Praha 12 v nákupním centru na Sofijském náměstí proběhl i s naší účastí.

V rámci akce Engage Days pořádané organizací Byznys pro společnost se u nás angažovali dobrovolníci z firemního sektoru. Získali zkušenosti s pomocí lidem se zdravotním postižením, které budou moci šířit dál ve svém okolí.

 

Listopad

Uspořádali jsme Den otevřených dveří. Návštěvníci se mohli zúčastnit běžného programu sociálně terapeutické dílny i Výtvarného ateliéru a seznámit se s životní situací, problémy i možnostmi uživatelů našich služeb. Zároveň nás mohli podpořit nákupem v předvánočním dobročinném bazaru.

 

Prosinec

Zúčastnili jsme se již 14. ročníku Mikulášského charitativního bazaru pořádaného Nadací VIZE 97 v prostorách Pražské křižovatky.